Opłaty za sanatorium prywatnie i ze skierowaniem

Pobyt w sanatorium pomaga wrócić do zdrowia. Stosowane tam są liczne zabiegi, które poprawiają kondycję organizmu, a także przywracają wewnętrzną równowagę. Z uzdrowiska można skorzystać prywatnie lub poprzez państwowe dofinansowania. Zatem jakie są opłaty za sanatorium ze skierowaniem, a jaki jest koszt pobytu w sanatorium prywatnie?

Sanatorium to ośrodek uzdrowiskowy położony najczęściej w miejscowości o wyjątkowym klimacie lub posiadającej odpowiednie walory rekreacyjne. Turnusy trwają od 6 do 28 dni, w zależności od jednostki kierującej oraz stanu zdrowia pacjenta.

 

Sanatorium prywatnie – ceny

Korzystanie z sanatorium nie jest uzależnione tylko od skierowania przez NFZ czy ZUS. Można z niego skorzystać prywatnie, lecz będzie to sanatorium pełnopłatne. Czas oczekiwania na dane sanatorium można sprawdzić w przeglądarce skierowań do sanatorium, którą nadzoruje NFZ.

Koszt pobytu w sanatorium zależny jest od:

 • oferty sanatorium,
 • długości pobytu,
 • standardu pokoju,
 • okresu pobytu – wiosna/ lato czy jesień/zima.

Odpłatność za sanatorium waha się na poziomie 150-250 zł za dobę.  Cena najczęściej zawiera:

 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie w postaci 3 posiłków,
 • konsultacje lekarskie,
 • zabiegi,
 • opiekę pielęgniarską,
 • dostęp do strefy basenów.

Oferta każdego z ośrodków jest inna. Dokładne informacje można odnaleźć na stronie internetowej. Wiele placówek proponuje różne pakiety dostosowując je do oczekiwań kuracjuszy.

 

Opłaty za sanatorium na NFZ

Sanatorium na NFZ nie jest bezpłatne. Kuracjusz musi liczyć się z kosztami zakwaterowania które wahają się od 10 do 35 zł za dobę z zależności od okresu rozliczeniowego oraz standardu pokoju. Stawki określone są przez Ministra Zdrowia.

Zwolnione z tych opłat są dzieci i młodzież do 18 roku życia lub do 26 jeśli posiada status ucznia/studenta lub stopień niepełnosprawności.Należy wziąć pod uwagę także dodatkowe koszty. Przede wszystkim dojazd do ośrodka oraz powrót nie jest refundowany i trzeba do niego dojechać na we własnym zakresie.

Ponadto kuracjusz może zabrać ze sobą osobę towarzyszącą, jednak musi się ona liczyć z pełnym pokryciem kosztów pobytu. Bezpłatnie mogą jechać z rodzicem dzieci w wieku 3-6 lat.

W sanatorium można korzystać z dodatkowych zabiegów, jednak są one płatne według obowiązującego cennika uzdrowiska.
 

Opłaty za sanatorium – dofinansowanie ZUS

Kuracjusz korzystający z turnusu poprzez skierowanie ZUS nie ponosi żadnej opłaty za sanatorium. Bezpłatne jest:

 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • najtańszy środek transportu,
 • zabiegi rehabilitacyjne,
 • opieka lekarska i pielęgniarska,
 • pozostałe elementy oferty uzdrowiska.

Dodatkowymi kosztami są jedynie zabiegi wykupione poza podstawową ofertą. Turnus z reguły trwa 24 dni, jednak pobyt pacjenta może się wydłużyć jeśli lekarz prowadzący zdecyduje, że jest to potrzebne, aby kuracjusz wrócił do pełni sił.

 

Opłaty za sanatorium – dofinansowanie PFRON

Osoby niepełnosprawne mogą starać się o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie zależy od stopnia niepełnosprawności, przeciętnego wynagrodzenia i indywidualnej sytuacji osoby starającej się o dofinansowanie.

Zazwyczaj PFRON finansuje 50-60% kosztów wyjazdu rehabilitacyjnego. Oprócz pozostałych kosztów, kuracjusz musi zapewnić sobie transport we własnym zakresie oraz dodatkowe zabiegi, które nie wchodzą w skład podstawowej oferty.
 

 

Opłaty za sanatorium – dofinansowanie KRUS

Dofinansowanie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mogą otrzymać osoby ubezpieczone w KRUS, które spełniają odpowiednie wymagania. Uprawnione są przede wszystkim te osoby, które zagrożone są utratą zdolności do pracy na roli, bądź już są niezdolne. Pierwszeństwo natomiast mają osoby, które uległy wypadkowi na skutek pracy związanej z gospodarstwem.

Ważne jest to, że tak jak w przypadku dofinansowania ZUS pacjent nie ponosi żadnych kosztów związanych z:

 • zakwaterowaniem,
 • wyżywieniem,
 • leczeniem,
 • transportem.

Turnus rehabilitacyjny z reguły trwa 21 dni.
 

Koszt pobytu opiekuna dziecka w sanatorium

Koszt pobytu dziecka w wieku od 3 do 18 roku życia, bądź 26 w przypadku kontynuacji nauki, niepełnosprawności, bądź uprawnienia do renty jest bezpłatny. Jednak dla dzieci do 6 lat niezbędna jest obecność opiekuna, którego pobyt nie jest refundowany.

Ceny pobytu w sanatorium dla opiekuna to około 70-80 zł za dobę. Koszt jest podobny do komercyjnych cen kwater w miejscowości uzdrowiskowej.

Opłaty za sanatorium – opłata klimatyczna

W każdej miejscowości uzdrowiskowej pobierana jest opłata klimatyczna. Muszą ją zapłacić osoby fizyczne przebywające na terenie o szczególnych walorach w celach zdrowotnych, turystycznych lub szkoleniowym dłużej niż dobę.

Opłata klimatyczna w miejscowości uzdrowiskowej nie może przekraczać 3,33 zł na dobę, natomiast w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej 2,40 zł na dobę.

Opłata pobierana jest bez względu na to czy pobyt jest dofinansowywany przez instytucje państwowe czy prywatny.


Dominika Rusek


 

 

Zapisz się do newslettera!

Bądź na bieżąco ze wszystkimi zmianami w korzystaniu
z sanatoriów i uzdrowisk w Polsce.