Sanatorium rehabilitacyjne - kardiologiczne, reumatologiczne, dla cukrzyków

Sanatorium rehabilitacyjne to forma zorganizowanego wypoczynku, w ramach którego organizatorzy zapewniają liczne elementy rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, dotkniętych rozmaitymi schorzeniami. Wczasy rehabilitacyjne są dofinansowywane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Można się też wybrać na turnusy rehabilitacyjne dla seniorów całkowicie prywatnie. Specjalnie przystosowane sanatoria reumatologiczne, sanatoria kardiologiczne czy sanatoria dla cukrzyków pomogą w rehabilitacji osób cierpiących na te i inne choroby będące skutkiem, bądź towarzyszące niepełnosprawności.

 

Reklama

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne są formą aktywnego wypoczynku, z licznymi elementami rehabilitacji. Odbywają się w specjalnych ośrodkach, działających na mocy zezwoleń wojewody właściwego dla miejsca rejestracji danego podmiotu. Zajęcia w sanatorium rehabilitacyjnym dofinansowywane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają się w grupach przynajmniej 20-osobowych.

Jak podkreśla PFRON - w odróżnieniu od typowych pobytów sanatoryjnych NFZ, które koncentrują się na rehabilitacji leczniczej osób indywidualnych, na turnusach rehabilitacyjnych znaczącą wagę przykłada się do aktywności społecznej i zorganizowanych działań grupowych (obok poprawy stanu zdrowia w ramach rehabilitacji leczniczej).

 

Sanatorium rehabilitacyjne – rozpatrywanie wniosków

Wniosek o dofinansowanie sanatorium rehabilitacyjnego składa się w lokalnym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. PCPR ma 30 dni na jego rozpatrzenie. Jeśli decyzja będzie pozytywna, uczestnik samodzielnie musi wybrać organizatora i miejsce turnusu rehabilitacyjnego i powiadomić o swoim wyborze PCPR w terminie 30 dni od otrzymania informacji o przyznaniu dofinansowania, ale nie później niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu.

W ciągu kolejnych 7 PCPR sprawdzi, czy wybrane sanatorium rehabilitacyjne jest uprawnione do przyjmowania osób z dysfunkcjami lub schorzeniami określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim a także -  czy wskazany organizator jest uprawniony do organizowania turnusów rehabilitacyjnych. Jeśli nie, PCPR nakaże wybór innego sanatorium rehabilitacyjnego. Jeśli tego nie zrobimy, dofinansowanie przepadnie.

 

Sanatorium rehabilitacyjne – kryteria przyznania pomocy

Kto może liczyć na dofinansowanie sanatorium rehabilitacyjnego z PFRON?

Osoba posiadająca orzeczenie o:

 • zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności;
 • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub niepełnosprawności, wydane przez ukończeniem 16 roku życia.

Osoba spełniająca kryterium dochodowe:

 • jeśli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  - 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  - 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 • w przypadku przekroczenia tych kwot, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony.

 

Turnusy rehabilitacyjne – ile wynosi dofinansowanie?

Starając się o dofinansowanie wyjazdu do sanatorium rehabilitacyjnego można liczyć na następującą pomoc:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności; osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia; osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 • 27 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • 25 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • 20 % przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 • 20 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od stopnia posiadanej niepełnosprawności.

 

 

Reklama

Sanatoria reumatologiczne, sanatorium kardiologiczne i inne

Sanatoria reumatologiczne, sanatorium kardiologiczne, sanatorium dla cukrzyków? A może inny ośrodek? Poszczególne sanatoria rehabilitacyjne prowadzą zajęcia z uwzględnieniem szczegółowych uwarunkowań, a więc przede wszystkim schorzeń, które są wynikiem, lub towarzyszą niepełnosprawności. Pełną bazę wiedzy oraz wyszukiwarkę turnusów rehabilitacyjnych znajdziemy na rządowej stronie empatia.mpips.gov.pl

W zależności od potrzeb, konkretne sanatoria rehabilitacyjne oferują typowe zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu oraz w salach, z wykorzystaniem drabinek, piłek, materacy, rowerków, bieżni, a także – specjalistyczne zabiegi lecznicze:

Autor: Piotr Brzózka 


 

Reklama

Kierunek miesiąca - Jedziemy w góry!

Ustroń
Odwiedź jedno z największych kompleksów uzdrowiskowych w Europie z własnymi złożami solanki i borowiny
Więcej
Jedlina-Zdrój
Sprawdź podgórski mikroklimat uzdrowiska, odetchnij czystym powietrzem i podziwiaj piękne krajobrazy
Więcej
Długopole-Zdrój
Skorzystaj z Pijalni Wód Mineralnych cechujących się dużą zawartością magnezu, wapnia, sodu, żelaza i potasu
Więcej

Wyjazd do sanatorium - co musisz wiedzieć?

Jak uzyskać skierowanie do sanatorium i który lekarz je wystawi?
Więcej
Przeglądarka skierowań do sanatorium - jak działa?
Więcej
Ile kosztuje wyjazd do sanatorium - prywatnie i ze skierowaniem
Więcej

Elektroterapia - najlepsze zabiegi na ból

Elektrostymulacja
Popularna metoda niwelowania bólu. Sprawdź, jak ją wykorzystać by przyniosła ulgę
Więcej
Prądy Traberta
Mają działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Pomagają na ból kręgosłupa, stawów, czy zaburzenia krążenia
Więcej
Prądy interferencyjne
Rozluźniają mięśnie i rozszerzają naczynia krwionośne, przeciwdziałając napięciu
Więcej